Stop-TTIP

Als je een multinational zou zijn, met winst als hoogste doel, welke regels zou je dan willen veranderen? Het antwoord op die vraag wordt opgeschreven in een handelsakkoord tussen de EU en de VS, met de naam TTIP.

Maar wat staat er dan in?

Bijna niemand weet precies wat er in staat, behalve de onderhandelaars, een select groepje politici en bedrijfslobbyisten die mogen adviseren hoe hun belangen het best gediend kunnen worden.

Dit staat er op de agenda:

* Hoe handel niet langer wordt 'belemmerd' door voedselveiligheid, dierenwelzijn of sociale bescherming * Hoe bedrijven mee kunnen schrijven aan wetten die invloed hebben op hun investeringen * Hoe buitenlandse bedrijven overheden voor miljarden kunnen aanklagen om 'handelsbelemmerende' wetswijzigingen *

Wat is TTIP?

Het afgelopen jaar is TTIP in Nederland meer in de schijnwerpers komen te staan. En nu er meer over TTIP bekend wordt, groeit de groep mensen die zich zorgen maakt over de mogelijke gevolgen van het verdrag. Zo zijn er in Nederland inmiddels talloze debatten gevoerd, protesten op straat georganiseerd en werd Amsterdam in juli 2015 de tweede TTIP-vrije gemeente. Tiel ging haar al voor.

TTIP is bijzonder ‘ambitieus’ en zal vergaande gevolgen hebben voor de gehele Nederlandse samenleving. De onderhandelingen gaan over veel meer dan alleen het opheffen van handelstarieven. Het voornaamste onderwerp van gesprek tijdens de onderhandelingen is het terugdringen van handelsbarrières, de zogenaamde non-tarifaire handelsbarrières. Hier moet de groei van de economie en banen vooral vandaan komen. Deze barrières betreffen voornamelijk uiteenlopende regelgeving tussen de VS en de EU. Regels die zijn bedoeld om de veiligheid van producten te garanderen en om arbeidsomstandigheden en het milieu te beschermen. Het doel is deze regelgeving hetzelfde te maken of in ieder geval wederzijds te erkennen. Dat zou handel makkelijker maken en dus stimuleren. Een belangrijk voorstel is om een nieuwe bureaucratische laag toe te voegen aan de trans-Atlantische samenwerking in de vorm van een Regulatory Cooperation Body. Hiermee moet in de toekomst worden voorkomen dat de regels aan beide kanten van de oceaan onnodig uiteenlopen.

Het meest omstreden onderdeel van de onderhandelingen is het Investor to State Dispute Settlement mechanisme (ISDS). Dit stelt bedrijven in staat om overheden aan te klagen als deze beleid invoeren dat de bedrijfsvoering – lees: winstverwachting – aantast.

Download de feiten en fabels over TTIP

Nieuws

Verdrag EU-Canada is TTIP via de achterdeur

Verdrag EU-Canada is TTIP via de achterdeur

25-September-2015 Opiniestuk in de Volkskrant: De schadelijke investeringsbescherming in TTIP, is al opgenomen in het CETA-verdrag met Canada.
meer nieuwsberichten laden